50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm giải chi tiết

0
Tải
28752

50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm (cộng, nhân) có đáp án giải chi tiết thuộc chương trình môn Toán lớp 11

Trước đó, phần 1 đã được tailieutracnghiem.net đăng tải: 63 bài tập trắc nghiệm Tổ Hợp – Xác Suất đáp án giải chi tiết (P1)

Cách phân biệt đơn giản để làm bài tập

*Hoán vị: Lấy ra n phần tử từ n phần tử. (Tức là lấy hết ). Có phân biệt thứ tự sắp xếp.
*Chỉnh hợp: Lấy ra k phần tử ( Với k < n ).Có phân biệt thứ tự sắp xếp (Tức là nếu ta thay đổi thứ tự phần tử trong k phần tử đã chọn thì sẽ được kết quả khác ) . Nếu k=n thì chỉnh hợp chập k của n phần tử trở thành chỉnh hợp chập n của n phần tử = Hoán vị n phần tử.
Vd: Tổ 2 có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Cần chọn ra 2 học sinh để làm tổ trưởng và tổ phó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? => Ở đây ta phải dùng chỉnh hợp vì giả sử chọn ra được 2 bạn Hùng( tổ trưởng) và Dũng ( tổ phó). Nếu ta đổi thứ tự ngược lại của 2 bạn này là Hùng thành tổ phó, Dũng thành tổ trưởng thì vẫn là 2 bạn đó nhưng lại ra 1 kết quả khác.
*Tổ hợp: Lấy ra k phần tử (0 < k <n).Không phân biệt thứ tự sắp xếp.
Vd: Tổ 3 có 7 học sinh nam và 4 học sinh nữ, cần chọn ra 4 học sinh đi tham dự trực vệ sinh. Hỏi có mấy cách chọn?

Bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm cộng – nhân có đáp án giải chi tiết

Câu 70: Một tổ gồm 12 học sinh trong đó có bạn An. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực trong đó phải có bạn An?

A. 990       B. 495         C. 220          D. 165

Chọn D.
Để chọn được 4 bạn học sinh theo yêu cầu, cần chọn thêm 3 học sinh từ 11 học sinh còn lại (sau khi bỏ bạn An ra khỏi nhóm 12 người). Số cách chọn là 11C3 =165 cách chọn.

Câu 80: Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc sẽ biểu diễn nếu ban nhạc Nha Trang biểu diễn đầu tiên:

A. 4             B. 20          C. 24          D. 120

Chọn C

Vị trí biểu diễn thứ nhất có 1 cách chọn (ban nhạc Nha Trang)
Vị trí biểu diễn thứ hai có 4 cách chọn (chọn 1 trong 4 ban nhạc còn lại)
Vị trí biểu diễn thứ ba có 3 cách chọn (chọn 1 trong 3 ban nhạc còn lại)
Vị trí biểu diễn thứ tư có 2 cách chọn (chọn 1 trong 2 ban nhạc còn lại)
Vị trí biểu diễn cuối cùng có 1 cách chọn (chọn ban nhạc còn lại cuối cùng)

Vậy có tất cả 1.4.3.2.1 = 24 cách sắp xếp thứ tự biểu diễn.

Xem trực tuyến và tải về

 

50 bài tập trắc nghiệm tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, quy tắc đếm giải chi tiết
3.38 (67.69%) 13 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT