Bài tập trắc nghiệm môn Toán giải tích lớp 12 chương 1, 2

0
Tải
83

Tổng hợp kiến thức lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn Toán theo từng mức độ có đáp án, giải chi tiết chương 1, 2 môn Toán giải tích 12 liên quan đến đồ thị hàm số, hàm số lũy thừa, mũ, logarit. Tài liệu do thầy co tổ toán trường THPT Nguyễn Việt Dũng biên soạn.

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 2. Cực trị của hàm số
 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 4.  Đường tiệm cận
 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

 1. Lũy thừa
 2. Hàm số lũy thừa
 3. Lôgarit
 4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 6. Bất phương trình mũ và lôgarit
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT