8 bài toán thực tế trắc nghiệm môn Toán có đáp án chi tiết

0
Tải
1405

8 bài toán thực tế trắc nghiệm môn Toán có đáp án chi tiết

Câu 1. Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng : Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n)=480-2n (g). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

A. 10                    B. 12                        C.16              D.24

8 bài toán thực tế trắc nghiệm môn Toán có đáp án chi tiết
3 (60%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT