Các dạng bài toán cơ bản về tính lãi suất ngân hàng – Hoàng Tiến Trung

0
Tải
62

+ Lãi đơn: Lãi được tính theo tỉ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian cố định trước.
Ví dụ : Khi ta gửi tiết kiệm 50 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 6,9% /năm thì sau một năm ta nhận được số tiền lãi là:
50 * 6,9% = 3,45 (triệu đồng)
– Số tiền lãi này như nhau được cộng vào hàng năm. Kiểu tính lãi này được gọi là lãi đơn.
– Sau hai năm số tiền cả gốc lẫn lãi là:
50 + 2 * 3,45 = 56,9 (triệu đồng)
– Sau n năm số tiền cả gốc lẫn lãi là:
50 + n * 3,45 (triệu đồng)

+ Lãi kép: Sau một đơn vị thời gian (kỳ hạn), tiền lãi được gộp vào vốn và được tính lãi. Loại lãi này được gọi là lãi kép.
Ví dụ: Khi gửi tiết kiệm 50 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 6,9%/năm thì sau một năm, ta nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là :
50 + 3,45 =  53,45 (triệu đồng)
– Toàn bộ số tiền này được gọi là gốc.
– Tổng số tiền cuối năm thứ hai là:
53,45 + 53,45 * 6,9% = 53,45 * (1 + 6,9%) (triệu đồng)

XEM TRỰC TUYẾN

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ TÍNH LÃI SUẤT NGÂN HÀNG.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT