Cách giải các dạng toán ứng dụng thực tế thường gặp trong đề thi

0
Tải
4426

Tài liệu các dạng bài toán ứng dụng thực tế thường gặp trong đề thi giới thiệu các công thức, phương pháp chung để giải và 16 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

A – PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1) Bài toán lãi suất ngân hàng

a) Gửi vào ngân hàng số tiền là a đồng, với lãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n tháng?
b) Một người, hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là a (đồng). Biết lãi suất hàng tháng là m%. Hỏi sau n tháng, người ấy có bao nhiêu tiền?

2) Bài toán tăng dân số

3) Bài toán chất phóng xạ

4) Các bài toán khác liên quan

Cách giải các dạng bài toán thực tế hay gặp trong đề thi

Tham khảo thêm tài liệu : https://tailieutracnghiem.net/trac-nghiem-mon-toan/bai-toan-thuc-te/8-bai-toan-thuc-te-trac-nghiem-mon-toan-co-dap-an-chi-tiet.html

Câu 1: Lãi  suất ngân hàng hiện nay là 6%/năm. Lúc  con  ông A, bắt  đầu học  lớp 10 thì ông  gởi tiết kiệm 200 triệu. Hỏi sau 3 năm ông A nhận cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?

A. 233,2 triệu   triệu   B. 238,2 triệu    C. 228,2 triệu     D. 283,2  triệu

Câu 2: Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn một quý với lãi suất 1,65% một quý.  Hỏi sau bao nhiêu tháng thì người đó có được ít nhất 20 triệu ?

A. 15      B. 18     C. 17      D. 16

Câu 3: Anh An mua nhà trị giá năm trăm triệu đồng theo phương thức trả góp.  Nếu anh An muốn trả hết nợ trong 5 năm và phải trả lãi với mức 6%/năm thì mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu tiền? (làm tròn đến nghìn đồng)

A. 9892000    B. 8333000    C. 118698000   D. 10834000

Câu 16: Theo hình thức lãi kép một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo kỳ hạn một năm với lãi suất 1,75% (giả sử lãi suất hàng năm không thay đổi) thì sau hai năm người đó thu được một số tiền là
A. 103,351 triệu đồng B. 103,531 triệu đồng C. 103,530 triệu đồng D. 103,500 triệu đồng
C – ĐÁP ÁN
1B, 2B, 3A, 4D, 5C, 6D, 7C, 8D, 9A, 10A, 11D, 12A, 13C, 14B, 15C, 16B.

Xem trục tuyến

Cách giải các dạng toán ứng dụng thực tế thường gặp trong đề thi
3.5 (70%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT