Giải bài toán lãi suất ngân hàng – Mẫn Ngọc Quang

0
Tải
52

Bài toán lãi suất ngân hàng là một trong số những dạng bài tập cơ bản của chuyên đề ứng dụng thực tế thường gặp trong các đề thi thử hiện nay.

Công thức 1: (Dành cho gửi tiền một lần) Gửi vào ngân hàng số tiền là a đồng, với lãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n tháng ?
Công thức 2: (Dành cho gửi tiền hàng tháng) Một người, hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là a (đồng). Biết lãi suất hàng tháng là r%. Hỏi sau n tháng, người ấy có bao nhiêu tiền ?
Công thức 3: Dành cho bài toán trả góp: Gọi số tiền vay là N, lãi suất là x, n là số tháng phải trả, A là số tiền phải trả vào hàng tháng để sau n tháng là hết nợ.
Công thức 4: Rút sổ tiết kiệm theo định kỳ:
Thực ra bài toán này giống bài 3, nhưng mình lại hiểu là ngân hàng nợ tiền của người cho vay. Trái lại so với vay trả góp.
Công thức 5: Gửi tiền theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm …

LAISUATNGANHANG.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT