Hướng dẫn giải một số bài toán ứng dụng thực tế

0
Tải
1654

Bài toán ứng dụng thực tế ngày càng xuất hiện nhiều trong đề thi bởi tính thực tiễn của nó trong đời sống hằng ngày. Giúp kiểm tra được khả năng ứng dụng Toán Học vào cuộc sống của học sinh.

1. Chủ đề đạo hàm: Đây là công cụ hữu hiệu trong việc tìm cực trị; tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Thông qua việc dạy học kiến thức này, ta có thể cho học sinh giải những bài toán thực tiễn khá hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa.
2. Chủ đề hàm số: Từ tình huống thực tế cần giải quyết, tiến hành thực nghiệm, thu thập các số liệu từ đó lập ra hàm số sau đó khảo sát hàm số tm ra phương án tối ưu cho vấn đề cần giải quyết.
3. Chủ đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn: Trong chủ đề này có thể khai thác được nhiều dạng toán gần gũi với đời sống thực tiễn như: Bài toán vận tải, Bài toán sản xuất đồng bộ, Bài
toán thực đơn, Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện tài nguyên hạn chế, Bài toán vốn đầu tư nhỏ nhất, Bài toán pha trộn …
4. Chủ đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
5. Chủ đề giải tích tổ hợp, xác suất

Toán-Ứng-Dụng.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT