Rèn luyện kỹ năng giải bài toán trắc nghiệm thực tế – Hứa Lâm Phong

0
Tải
111

Chương 1. Những ứng dụng của đạo hàm
Phần 1. Tóm tắt lý thuyết và các vấn đề liên quan
Phần 2. Các bài toán ứng dụng đạo hàm trong thực tế
Chương 2. Những ứng dụng của hàm số mũ – hàm số logarit
Chủ đề 1. Bài toán lãi đơn
Chủ đề 2. Bài toán lãi kép
Chủ đề 3. Bài toán vay trả góp – góp vốn
Chủ đề 4. Bài toán lãi kép liên tục – Công thức tăng trưởng mũ – Ứng dụng trong lĩnh vực đời sống xã hội
Chủ đề 5. Ứng dụng trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật

Chương 3. Những ứng dụng của các khối hình trong không gian
Phần 1. Làm quên với các khối
Phần 2. Một số vấn đề về định lượng
Chương 4. Những ứng dụng của nguyên hàm – tích phân

Về cấu trúc của từng chương, được trình bày khoa học gồm các phần:

A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ
B. Một số bài toán thực tế tiêu biểu
C. Bài tập trắc nghiệm khách quan
D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm

XEM TRỰC TUYẾN

Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế - Hứa Lâm Phong.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT