Trắc nghiệm bài toán thực tế tính lãi suất ngân hàng có đáp án

0
Tải
3025

Trắc nghiệm bài toán thực tế tính lãi suất ngân hàng có đáp án luyện thi THPT Quốc Gia

 CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ TÍNH LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

I. LÝ THUYẾT

Lãi đơn: Lãi được tính theo tỉ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian cố định trước.
Ví dụ : Khi ta gửi tiết kiệm 50 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 6,9% /năm thì sau một năm ta nhận được số tiền lãi là:

50 * 6,9% = 3,45 (triệu đồng)

– Số tiền lãi này như nhau được cộng vào hàng năm. Kiểu tính lãi này được gọi là lãi đơn.
– Sau hai năm số tiền cả gốc lẫn lãi là:

50 + 2 * 3,45 = 56,9 (triệu đồng)

– Sau n năm số tiền cả gốc lẫn lãi là:

50 + n * 3,45 (triệu đồng)

Lãi kép: Sau một đơn vị thời gian (kỳ hạn), tiền lãi được gộp vào vốn và được tính lãi. Loại lãi này được gọi là lãi kép.
Ví dụ: Khi gửi tiết kiệm 50 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 6,9%/năm thì sau một năm, ta nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là :

50 + 3,45 =  53,45 (triệu đồng)

– Toàn bộ số tiền này được gọi là gốc.
– Tổng số tiền cuối năm thứ hai là:

53,45 + 53,45 * 6,9% = 53,45 * (1 + 6,9%) (triệu đồng)

Xem trực tuyến

Trắc nghiệm bài toán thực tế tính lãi suất ngân hàng có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT