Ứng dụng tích phân giải bài toán thực tế – Trần Văn Tài

0
Tải
185

Sử dụng tích phân để giải các bài toán thực tiễn liên quan. Tài liệu do Trần Văn Tài biên soạn và chia sẻ sẽ giúp ích rất nhiêu cho học sinh trong quá trình ôn tập

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT