1900 câu trắc nghiệm hàm số cơ bản có đáp án

0
Tải
367

Các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số mức độ cơ bản ( Nhận biết, thông hiểu) có đáp án được tổng hợp từ đề thi thử của các trường THPT và Chuyên trong nước.
(THPT Số 3 An Nhơn – Bình Định – năm 2017) Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số (2x + 1)/(x + 1) là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; -1) và (-1; +∞)
B. Hàm số đồng biến trên R{−1}
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; -1) và (-1; +∞)
D. Hàm số nghịch biến trên R{−1}
(THPT Ngô Sỹ Liên – Bắc Giang – lần 1 – năm 2017) Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (0; +∞) và thỏa mãn limf(x) = 1 khi x -> +∞. Với giả thiết đó, hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. Đường thẳng x =1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x)
B. Đường thẳng y =1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x)
C. Đường thẳng x =1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x)
D. Đường thẳng y =1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x)
(THPT Chuyên KHTN – Hà Nội – lần 1 – năm 2017) Đường thẳng nối hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y = x^3 – x + m đi qua điểm M (3; -1) khi m bằng?
A. 1
B. −1
C. 0
D. một giá trị khác

bai-tap-ham-so.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT