22 câu trắc nghiệm cực trị hàm số và điểm uốn có đáp án

0
Tải
281

22 câu trắc nghiệm cực trị hàm số và điểm uốn có đáp án thuộc chuyên đề hàm số luyện thi THPT Quốc gia môn Toán hay dành cho học sinh lớp 12 tham khảo nhằm ôn tập, củng cố kiến thức, làm quen với các dạng đề trắc nghiệm để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017

Câu 1: Trong các khẳng định sau về hàm số  khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

B. Hàm số có hai điểm cực đại là x = 1; x = -1

C. Cả A và B đều đúng

D. Chỉ có A là đúng

Câu 3: Tìm kết quả đúng về giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 

A. yCD = 1; yCT = 9

B. yCD = 1; yCT = -9

C. yCD = -1; yCT = 9

D. yCD = 9; yCT = 1

 

Câu 9: Cho hàm số . Hàm số có

A. Một cực đại và hai cực tiểu

B. Một cực tiểu và hai cực đại

C. Một cực đại và không có cực tiểu

D. Môt cực tiểu và một cực đại

Câu 10: Cho hàm số y = x3 – 3x + 1. Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số bằng

A. – 6                  B. – 3                     C. 0                          D. 3

(Còn tiếp)

Đáp án 22 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số và điểm uốn

1

C

6

A

11

C

16

C

21

C

2

B

7

B

12

A

17

A

22

A

3

D

8

B

13

D

18

C

4

D

9

A

14

A

19

D

5

C

10

B

15

A

20

C

22 câu trắc nghiệm cực trị hàm số và điểm uốn có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT