53 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có đáp án

0
Tải
6274

53 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất (GTLN), nhỏ nhất (GTNN) của hàm số có đáp án luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán trắc nghiệm chuyên đề hàm số dành cho sĩ tử ôn thi.

Câu 2: Trên khoảng (0;+∞) thì hàm số y=x³+3x+1
A. Có giá trị nhỏ nhất là -1
B. Có giá trị lớn nhất là 3
C. Có giá trị nhỏ nhất là 3
D. Có giá trị lớn nhất là -1

53 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có đáp án
53 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có đáp án
53 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số có đáp án
3.5 (70%) 6 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT