Bài giảng lý thuyết tính đơn điệu của Hàm Số – Bùi Văn Thanh

0
Tải
807

Bài giản lý thuyết, các dạng toán, bài tập trắc nghiệm về tính đơn điệu của hàm số giúp học sinh nắm vững kiến thức một cách tổng quát, toàn diện

Phần I – Lý thuyết
+ Tính đơn điệu của hàm số
+ Quy tắc xét tính đơn điệu hàm số
Phần II – Các dạng bài tập

+ Dạng 1 – Tìm miền đơn điệu của hàm số
+ Dạng 2 – Tìm điều kiện để hàm số luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến trên tập xác định (hoặc trên từng khoảng xác định)
+ Dạng 3 – Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình, bất phương trình
Phần III – Bài tập

TINH DON DIEU CUA HAM SO STBS.pdf
Bài giảng lý thuyết tính đơn điệu của Hàm Số – Bùi Văn Thanh
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT