Bài tập trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số đáp án giải chi tiết – Lê Anh Tuấn

0
Tải
2306

A. Nhận diện các hàm số thường gặp

+ Nhận diện hàm số qua đồ thị
1. Nhận dạng hàm số bậc ba
2. Nhận dạng hàm trùng phương
3. Nhận dạng hàm phân thức
+ Nhận diện hàm số qua bảng biến thiên

B. Xác định dấu của các hệ số qua đồ thị
C. Đồ thị hàm trị tuyệt đối
D. Nhận diện hàm số qua phép biến đổi đồ thị
E. Xác định tiệm cận, cực trị, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số qua đồ thị
F. Bài toán chứa tham số

nhandiendothi-tanghocsinh.pdf
Bài tập trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số đáp án giải chi tiết – Lê Anh Tuấn
4.67 (93.33%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT