Bài tập vận dụng khảo sát hàm số – Các bài toán liên quan

0
Tải
544

Tổng hợp các dạng toán về khảo sát hàm số; các bài toán liên quan mức độ vận dụng thấp, cao có đáp án; lời giải chi tiết.
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số y = f'(x) trên R như hình bên dưới. Khi đó trên R hàm số y = f(x):
A. Có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
B. Có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu
C. Có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu
D. Có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu

Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4 m được đặt ở độ cao 1,8 m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ màn ảnh nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Một người muốn nhìn rõ màn hình nhất thì phải đứng cách màn ảnh theo phương ngang một khoảng cách là:
A. x = −2,4 m   B. x = 2,4 m
C. x = ±2, 4 m   D. x = 1, 8 m
Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R và f'(x) > 0, ∀x > 0. Biết f(1) = 2, hỏi khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?
A. f(2016) > f(2017)
B. f(2) + f(3) = 4
C. f(2) = 1
D. f(−1) = 2

Bản sao của Chia sẻ '[NHOM_LATEX][2K,D1]_[2G,D1].pdf'
Bài tập vận dụng khảo sát hàm số – Các bài toán liên quan
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT