Các bài toán Hàm Số trọng tâm ôn thi THPT QG

0
Tải
143

Tài liệu phân dạng các bài toán trọng tâm chuyên đề hàm số trình bày từng bước từ tóm tắt các bước giải đến các ví dụ minh họa có lời giải chi tiết.
1. Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x)
2. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên tập K
3. Tìm điều kiện để hàm số y = f(x) đồng biến trên tập K
4. Tìm cực trị của hàm số y = f(x)
5. Tìm điều kiện của m để hàm số y = f(x) đạt cực trị tại x0
6. Tìm điều kiện để hàm số y = f(x) có cực trị
7. Tìm điều kiện để hàm số y = f(x) có cực trị thỏa mãn yêu cầu cho trước
8. Tiệm cận của đồ thị hàm số
9. Viết phương trình tiếp tuyến Δ của đồ thị hàm số (C): y = f(x)

10. Nhận dạng đồ thị
11. Đọc bảng biến thiên
12. Cho đồ thị hàm số y = f(x). Vẽ đồ thị các hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối y = |f(x)| và y = f(|x|)
13. Tương giao của hai đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x)
14. Biện luận số nghiệm của phương trình h(x, m) = 0 bằng đồ thị hàm số
15. Biện luận phương trình, bất phương trình
16. Tịnh tiến đồ thị hàm số y = f(x)
17. Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) của hàm số y = f(x) thỏa mãn điều kiện cho trước
18. Bài toán thực tế

1_ham_so.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT