Các bài toán trọng tâm, đặc sắc về hàm số thường gặp

0
Tải
149

Tài liệu của tác giả Nguyễn Chí Chung giới thiệu các dạng toán trọng tâm, đặc sắc về hàm số thường gặp và hướng dẫn cách giải.

  1. Dạng 1. Tính đơn điệu của hàm số
  2. Dạng 2. Cực trị
  3. Dạng 3. GTLN, GTNN
  4. Dạng 4. Tiệm cận
  5. Dạng 5. Tiếp tuyến
  6. Dạng 6. Tương giao
  7. Dạng 7. Bài toán đồ thị hàm số
  8. Dạng 8. Ứng dụng của hàm số
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT