Các dạng bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số

0
Tải
1137

Tài liệu giới thiệu các dạng bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Cách tìm tiệm cận và phương pháp giải các bài toán liên quan

Các dạng toán và kỹ năng giải

  • Dạng toán 1. Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số
  • Dạng toán 2. Các bài toán liên quan đến đường tiệm cận của đồ thị hàm số
  • Kỹ năng. Dựa vào bảng biến thiên của đồ thị hàm số
KSH Duong tiem can LE BA BAO (Tang cac em hsinh than yeu).PDF
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT