Các dạng bài tập hàm số có đáp án lời giải chi tiết – Lưu Huy Thưởng

0
Tải
294

Tài liệu giới thiệu đến các dạng bài tập hàm số có đáp án lời giải chi tiết thường gặp trong chương trình THPT. Có phương pháp làm các dạng toán, ví dụ và bài tập đi kèm.

+ Cho hàm số y = x^3 + (1 – 2m)x^2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1). Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.
+ Cho hàm số y = (x + 2)/(2x + 3) (1). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O.
+ Cho hàm số y = (x + 2)/(2x – 1). Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d: y = x + m cắt đồ thị (C) tại các điểm A, B phân biệt sao cho trọng tâm G của tam giác OAB cách đường thẳng d một khoảng bằng √2 (với O là gốc tọa độ).

Phandangbaitapvaloigiaichitiet-Khaosathamso-LuuHuyThuong.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT