Các dạng trắc nghiệm hàm số và cách giải P1

0
Tải
261

Tài liệu giới thiệu các dạng toán trắc nghiệm hàm số và phương pháp, cách giải quyết các dạng bài tập đó. Phần 1 của bộ tài liệu sẽ giới thiệu đến học sinh trọng tâm ở 3 chủ đề

  1. Tính đơn điệu của hàm số
  2.  Cực trị của hàm số
  3. GTLN – GTNN của hàm số

Tác giả biên soạn: Thầy Nguyễn Vũ Minh

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT