Giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số

0
Tải
84

Tuyển chọn các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số và hướng dẫn cách giải. Có bài tập rèn luyện đi kèm với đáp án, lời giải chi tiết

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP

+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm
+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết phương (biết hệ số góc k)
+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước
+ Dạng 4. Một số bài toán chứa tham số

III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM RÈN LUYỆN (có đáp án và lời giải chi tiết)

Bản sao của [CAO TUẤN] - TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT