Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Trần Công Diêu

0
Tải
150

Phần 1. Các bài toán cực trị hàm số không chứa tham số

Các bài tập tìm cực trị của hàm số không chứa tham số khá đơn giản. Thường có hai cách để tìm cực trị của hàm số như sau:
Cách 1:
+ Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số
+ Bước 2: Tính đạo hàm và giải phương trình y’ = 0
+ Bước 3: Lập bảng biến thiên và quan sát kết luận. Nếu hàm số xác định tại x0 và đạo hàm đổi dấu từ – sang + thì x0 là điểm cực tiểu, ngược lại đạo hàm đổi dấu từ + sang – thì x0 là điểm cực đại

Cách 2:
+ Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số
+ Bước 2: Tính đạo hàm và giải phương trình y’ = 0 được các nghiệm x1, x2 … xn
+ Bước 3: Kiểm tra xem nếu y”(xi) > 0 thì xi là điểm cực tiểu với i = 1, 2, 3 …. n, ngược lại nếu y”(xi) < 0 thì xi là điểm cực đại

Phần 2. Các bài toán cực trị hàm số chứa tham số


Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu các bài toán cực trị không chứa tham số, sau đây chúng ta cùng đi vào các bài toán cực trị chứa tham số, loại toán này đòi hỏi chúng ta phải vững lí thuyết và có tư duy tối hơn. Xin nhắc rằng nếu loại không chứa tham số chưa thành thạo thì đừng nên tiếp cận ngay dạng toán này.

[ TRẦN CÔNG DIÊU ] BÀI 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - 180 CÂU.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT