Bài tập cực trị hàm trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

0
Tải
688

180 bài tập trắc nghiệm dạng cực trị của hàm số trùng phương chứa tham số m mức đô Vận Dụng Cao có đáp án được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức. Với những học sinh mục tiêu đạt điểm 9, điểm 10 không nên bỏ qua tài liệu này.

Tìm điều kiện của tham số m để đường cong y = x^4 – 2mx^2 + 2m + m^4 có ba điểm cực trị A, B, C sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 0 < m < 2
B. 2 < m < 4
C. 3 < m < 4
D. 5 < m < 6
Tìm giá trị của m để đường cong y = -x^4 + 2(m + 1)x^2 + m – 54 có ba điểm cực trị A, B, C thỏa mãn đồng thời: A thuộc trục tung, B có hoành độ âm, tứ giác ABOC là hình thoi. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi ABOC gần nhất với giá trị nào ?
A. 4,12   B. 2,22
C. 3,41   D. 5,63

181-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-CỰC-TRỊ-TRÙNG-PHƯƠNG-THAM-SỐ.doc.pdf
Bài tập cực trị hàm trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT