Đồ thị của hàm số đạo hàm y = f'(x) – Phạm Văn Đức

0
Tải
367

Trong các đề thi hiện nay, xuất hiện nhiều bài toán có giả thiết là cho đồ thị hàm số f'(x) và yêu cầu chỉ ra các tính chất về sự biến thiên cũng như cực trị và một số tính chất khác của hàm số f(x). Một yêu cầu mặc dù không phải mới mẻ nhưng giống như hầu hết các bài toán khác nếu học sinh không nắm vững các kiến thức liên quan và rèn luyện thường xuyên thì nó trở thành một yêu cầu khó.

Do thi ham so f'(x).pdf
Đồ thị của hàm số đạo hàm y = f'(x) – Phạm Văn Đức
2 (40%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT