Đồng biến, nghịch biến của hàm số đáp án giải chi tiết

0
Tải
102

Xét tính đồng biến, nghịch biến ( tăng, giảm) của đồ thị hàm số được ứng dụng để vẽ đồ thị và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 1 khoảng. Ngoài ra còn có các dạng bài toán liên quan khác sẽ được giới thiệu cụ thể trong bài viết này.

  • Tóm tắt lý thuyết: Định nghĩa, định lý và quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
  • 10 ví dụ minh họa tương ứng với các dạng bài khác nhau, có phân dạng và lời giải chi tiết
  • 32 bài tập trắc nghiệm tự luyện, có đáp án
  • 53 bài tập về nhà, có đáp án

    Qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số

Bước 1: Tìm tập xác định
Bước 2: Tính đạo hàm f'(x). Tìm các điểm xi (i = 1, 2, 3 … n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định
Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên
Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT