Giải các dạng bài tập tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

0
Tải
636

Tài liệu cách giải các dạng bài tập tiếp tuyến của đồ thị hàm số của thầy Đặng Việt Đông bao gồm

+ Dạng 1. Tiếp tuyến tại điểm thuộc đồ thị hàm số.

+ Dạng 2. Tiếp tuyến có hệ số góc k cho trước
+ Dạng 3. Tiếp tuyến đi qua một điểmTất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết

7. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ_ĐÔNG_NQA.doc.pdf
Giải các dạng bài tập tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT