Giải các dạng toán đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối

0
Tải
5184

Hướng dẫn phương pháp giải, vẽ đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối bậc nhất, bậc 2 và các dạng bài toán liên quan.

– Dạng 1. Đồ thị hàm y = |f(x)|
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm trên trục hoành
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C) nằm dưới trục hoành
– Dạng 2. Đồ thị hàm y = f(|x|)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung
+ Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị (C) nằm bên phải trục tung

– Dạng 3. Đồ thị hàm y = |f(|x|)|
Ta vẽ từ trong ra ngoài:
1. Vẽ đồ thị hàm y1 = f(|x|) có đồ thị (C1)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm bên phải trục tung
+ Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị (C) nằm bên phải trục tung
2. Vẽ đồ thị hàm y2 = |y1| có đồ thị (C2)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C1) nằm trên trục hoành
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C1) nằm dưới trục hoành
– Dạng 4. Đồ thị hàm y = |u(x)|.v(x)
+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) nằm trên miền  u(x) >= 0
+ Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C) nằm trên miền u(x) < 0

ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI.pdf
Giải các dạng toán đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối
3.25 (65%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT