Giải toán trắc nghiệm dạng bài hàm số và các bài toán liên quan – Tô Thị Nga

0
Tải
811

Giải toán trắc nghiệm dạng bài hàm số và các bài toán liên quan thuộc chương trình Toán giải tích lớp 12 do cô Tô Thị Nga biên soạn phân dạng và hướng dẫn giải cùng các bài tập chọn lọc có lời giải chi tiết.

1. Tính đơn điệu của hàm số

Bao gồm 2 dạng bài trọng tâm thường gặp
+ Dạng 1. Xét tính đơn điệu của hàm số và ứng dụng của tính đơn điệu vào việc giải một số bài toán
+ Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu

2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

+ Dạng toán. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng D cho trước

3. Cực trị hàm số

+ Dạng toán. Sự tồn tại cực trị và các bài toán liên quan

4. Tiệm cận của đường cong

+ Dạng toán. Tìm tiệm cận của hàm số và điều kiện của tham số

5. Khảo sát hàm số và các ứng dụng

+ Dạng 1. Khảo sát hàm số bậc ba và ứng dụng
+ Dạng 2. Khảo sát hàm trùng phương và các ứng dụng
+ Dạng 3. Khảo sát hàm phân thức bậc 1 / bậc 1 và các ứng dụng
+ Dạng 4. Khảo sát hàm phân thức bậc 2 / bậc 1 và các ứng dụng

6. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

+ Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị
+ Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến theo hệ số góc cho trước
+ Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm cho trước

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT