Trắc nghiệm hàm số và các bài toán liên quan

0
Tải
100

Tổng hợp các bài tập liên quan đến chuyên đề hàm số có đáp án dành cho học sinh THPT lớp 12 ôn thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia.
Cho hàm số y = (2x + 1)/(x + 1) (C). Tìm các điểm M trên đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.
A. M (0; 1); M (-2; 3)
B. Đáp án khác
C. M (3; 2); M (1; -1)
D. M (0; 1)

Cho hàm số y = (x – 1)/(x + 2) có đồ thị là (H). Chọn đáp án sai.
A. Tiếp tuyến với (H) tại giao điểm của (H) với trục hoành có phương trình: y = 1/3.(x – 1)
B. Có hai tiếp tuyến của (H) đi qua điểm I (2; 1)
C. Đường cong (H) có vô số cặp điểm mà tiếp tuyến tại các cặp điểm đó song song với nhau
D. Không có tiếp tuyến của (H) đi qua điểm I (2; 1)

Trắc nghiệm hàm số và các bài toán liên quan
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT