Hướng dẫn giải các dạng toán GTLN, GTNN của hàm số

0
Tải
1109

Tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán GTLN, GTNN (Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất) của hàm số gồm phần trình bày lý thuyết chung, phân dạng, các bước giải và bài tập trắc nghiệm có đáp án, lời giải chi tiết.

Ngoài ra, nếu cần thêm tài liệu khác cùng chủ đề, giáo viên và học sinh có thể tham khảo:

Lý thuyết, bài tập GTLN, GTNN của hàm số có đáp án
Trắc nghiệm hàm số đầy đủ chủ đề đáp án lời giải chi tiết

Dạng 1. GTLN – GTNN của hàm số trên một đoạn
Phương pháp: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên [a; b]
+ Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm trên [a, b]
+ Giả sử phương trình có 2 nghiệm x1, x2 ∈ [a, b]
+ Tính các giá trị f(a), f(b), f(x1), f(x2). So sánh chúng và kết luận
Dạng 2. GTLN – GTNN trên một khoảng, nửa khoảng
Phương pháp: Xét khoảng hoặc nửa khoảng D
+ Tính f'(x), giải phương trình f'(x) = 0 tìm nghiệm trên D
+ Lập BBT cho hàm số trên D
+ Dựa vào BBT và định nghĩa từ đó suy ra GTLN, GTNN
Dạng 3. Ứng dụng GTLN – GTNN vào giải toán thực tế

Đa phần các bài tập mẫu thuộc các dạng toán hàm số đã trình bày ở trên được chọn lọc từ đề thi thử của các trường THPT trong nước qua các đợt thi thử.

 

Hướng dẫn giải các dạng toán GTLN, GTNN của hàm số
4 (80%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT