Khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan – Trần Quốc Nghĩa

0
Tải
84

Vấn đề 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG

I. Hàm đa thức bậc ba
II. Hàm đa thức bậc bốn
III. Hàm nhất biến
IV. Hàm hữu tỉ

Vấn đề 2. BÀI TOÁN TIẾP XÚC

Vấn đề 3. TẬP HỢP ĐIỂM
Vấn đề 4. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Vấn đề 5. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
I. Cực trị của hàm hữu tỉ
II. Cực trị của hàm bậc ba
III. Cực trị của hàm bậc bốn
IV. Cực trị của hàm khác
Vấn đề 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT
Vấn đề 7. HỌ ĐƯỜNG (CM) QUA ĐIỂM CỐ ĐỊNH
Vấn đề 8. SỬ DỤNG ĐỒ THỊ
Vấn đề 9. BÀI TOÁN ĐỐI XỨNG
Vấn đề 10. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – GÓC – TIỆM CẬN
Vấn đề 11. ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ LÀ SỐ NGUYÊN

Khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan – Trần Quốc Nghĩa
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT