Trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số

0
Tải
666

Nằm trong chuyên đề khảo sát hàm số – tính đơn điệu của hàm số. Tài liệu này giới thiệu 60 bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số có đáp án. Với kiến thức cơ bản, tổng quát giúp học sinh có thể xác định đồ thị trong hình là của hàm số nào cũng như các câu hỏi liên quan đến tính đồng biến, nghịch biến của hàm số. Tài liệu được thầy Lê Bá Bảo chia sẻ, đăng tải trên tailieutracnghiem.net

Dạng 1: Dựa vào đồ thị hàm số y = f(x)

Dạng 2: Dựa vào đồ thị hàm số y’ = f'(x) là đạo hàm của hàm số y = f(x). Phép biến đổi đồ thị

 

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT