Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị hàm số bậc 3

0
Tải
527

Sử dụng máy tính cầm tay Casio viết nhanh phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3.

II. Phương pháp tìm phương trình đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 3
1. Cơ sở của phương pháp: Từ cơ sở trong phần đặt vấn đề, hàm g(x) luôn là phương trình đi qua điểm cực đại, cực tiểu của hàm ݂f(x) nên ݃g(x) hoàn toàn có thể được biểu diễn qua biểu thức ݂f(x) – h(x).f'(x). Áp dụng cho hàm đa thức bậc 3, ta có: f(x) – (x/3 + b/9a).f'(x). Ở đây hàm g(x) có dạng bậc nhất nên biểu thức trên cũng sẽ có dạng bậc nhất. Do đó, ta có thể biểu diễn hàm g(x) tương tự dạng đại số của số phức. Đây chính là cơ sở cho phép ta ứng dụng số phức vào biểu thức (3) thông qua phép gán x = i.

2. Xây dựng công thức
Phương trình đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 3: g(x) = y – y’.y”/3y”’ = Ex + F
3. Kỹ thuật Casio Fx570 tìm nhanh pt đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu

Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị hàm số bậc 3
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT