Rèn luyện giải nhanh trắc nghiệm hàm số – Cao Văn Tuấn

0
Tải
222

Phương pháp và bài tập rèn luyện giải nhanh trắc nghiệm hàm số, tác giả Cao Văn Tuấn. Tài liệu cũng đề cập tới cách sử dụng máy tính casio để giải nhanh 1 số bài toán liên quan.

+ Vấn đề 1. Tính đơn điệu
+ Vấn đề 2. Cực trị của hàm số
+ Vấn đề 3. Gtln – gtnn của hàm số
+ Vấn đề 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Vấn đề 5. Đồ thị hàm số

+ Vấn đề 6. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
+ Vấn đề 7. Bài toán tương giao
+ Vấn đề 8. Một số bài toán liên quan đến khoảng cách, tìm điểm
+ Vấn đề 9. Tâm đối xứng – trục đối xứng
+ Vấn đề 10. Trắc nghiệm ôn tập

Ham-so-CVT.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT