Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên, đồ thị hàm số

0
Tải
1576

Tỏng hợp 100 bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số của tác giả Nguyễn Ngọc Dũng có đáp án; lời giải chi tiết

A. MỘT SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
+ Định lý Vi-ét
+ Cực trị của hàm trùng phương
• a, b trái dấu thì hàm số có 3 điểm cực trị
• a, b cùng dấu hoặc b = 0 thì hàm số có 1 điểm cực trị
+ Dựa vào một số yếu tố sau để tìm mối liên hệ đồ thị ! hàm số

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Từ hàm số, xác định đồ thị
2. Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, xác định hàm số và tính chất của các hệ số
3. Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, xác định các thông tin của hàm số
4. Các bài toán về đồ thị hàm trị tuyệt đối
5. Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, biện luận nghiệm của phương trình
6. Các bài toán khai thác tính chất đồ thị của đạo hàm
7. Đáp án

[NND]_Kỹ năng đọc đồ thị.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT