Tính đơn điệu của hàm số có đáp án lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo

0
Tải
1291

Tài liệu giới thiệu các dạng toán, kỹ năng giải bài tập về tính đơn điệu của hàm số cũng như tổng hợp bài tập liên quan có đáp án; lời giải chi tiết đi kèm

+ Dạng toán 1: Xác định các khoảng đơn điệu của hàm số
Phương pháp: Lập bảng xét dấu f'(x) hoặc lập bảng biến thiên để đưa ra kết luận
+ Dạng toán 2: Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu trên khoảng cho trước
Phương pháp: Dựa vào nội dung kết quả: f(x) đồng biến (nghịch biến) trên (a;b) khi và chỉ khi f'(x) >= 0 (f'(x) =< 0 với mọi x thuộc (a;b). Dấu “=” xảy ra hữu hạn

+ Kỹ năng 1: Đọc bảng biến thiên (bảng xét dấu)
Phương pháp: Dựa vào bảng biến thiên (hoặc bảng xét dấu), trên khoảng nào mà f'(x) mang dấu dương (âm) thì khoảng đó hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến)
+ Kỹ năng 2: Đọc đồ thị hàm số và sử dụng các phép biến đổi đồ thị đơn giản
Phương pháp: Dựa vào đồ thị, trên khoảng nào mà đồ thị f(x) là đường đi lên (đi xuống) từ trái sang phải thì khoảng đó hàm số f(x) đồng biến (nghịch biến)

Bản sao của KSHS Tinh don dieu co ban (Tang cac em hsinh than yeu) LE BA BAO (TP Hue).pdf
Tính đơn điệu của hàm số có đáp án lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT