170 câu trắc nghiệm cực trị hàm số 4 mức độ

0
Tải
6381

170 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm các dạng bài toán trắc nghiệm về cực trị hàm số 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp – cao có đáp án; lời giải chi tiết.

Dạng 1: Cực trị và các yếu tố của cực trị ( Mức độ thông hiểu)

Dạng 2: Tìm m để hàm số có cực trị hoặc đạt cực trị tại Xo (Mức độ vận dụng thấp)

Dạng 3: Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước (Mức độ vận dụng cao)

170 câu trắc nghiệm cực trị hàm số 4 mức độ
3.5 (70%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT