Trắc nghiệm hàm số và các bài toán liên quan đầy đủ các dạng

0
Tải
228

Các dạng bài tập trắc nghiệm hàm số và các bài toán liên quan cơ bản, nâng cao có đáp án do thầy Trần Duy Thúc biên soạn.
Phần 1. Các bài toán liên quan đến tính tăng đến tính tăng giảm của hàm số.
Phần 2. Các bài toán liên quan đến cực trị của hàm số.
Phần 3. Các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Phần 4. Các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị của hàm số.
Phần 5. Các bài toán sự tương giao.
Phần 6. Một số bài toán khác.
Phần 7. Bài tập tổng hợp.
Phần 8. Hướng dẫn và đáp số.

Trắc nghiệm hàm số và các bài toán liên quan đầy đủ các dạng
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT