150 câu trắc nghiệm hàm số và bài toán liên quan

0
Tải
732

150 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan, có đáp án được biên soạn dành cho học sinh khối 12 tham khảo, luyện tập

Đặc điểm của đồ thị hàm bậc ba là?
A. Luôn có trục đối xứng
B. Đường thẳng nối 2 điểm cực trị là trục đối xứng
C. Luôn co tâm đối xứng
D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng
Cho hàm số y = 3x^4 – 4x^3. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại gốc tọa độ
B. Hàm số đạt cực đại tại gốc tọa độ
C. Điểm A(1; -1) là điểm cực tiểu
D. Hàm số không có trực trị

150 câu trắc nghiệm hàm số và bài toán liên quan
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT