Trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng

0
Tải
569

Tài liệu bài tập trắc nghiệm hàm số và các ứng dụng khảo sát do thầy Trần Văn Tài biên soạn phân dạng các dạng toán, hướng dẫn phương pháp tư duy, giải toán qua hơn 200 bài tập trắc nghiệm có đáp án, lời giải chi tiết xoay quanh 4 dạng trọng tâm thường ặp trong chương hàm số sau đây.

Dạng toán 1. Tìm cực trị của hàm số

Dạng toán 2. Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị

Dạng toán 3. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị, có cực trị tại x = x0

Dạng toán 4. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị thỏa mãn điều kiện K

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT