Trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm khảo sát, vẽ đồ thị hàm số

0
Tải
678

Đạo hàm thuộc chương trình lớp 11 THPT có rất nhiều ứng dụng để giải các dạng bài toán. Một trong số đó là khảo sát, vẽ đồ thị hàm số.

Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên TXD
Dạng 2: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên một khoảng, đoạn, nữa khoảng cho trước

Cực trị của hàm số


Dạng 1: Tìm m để hàm số y = f(x) đạt cực trị tại điểm xo
Dạng 2: Cho hàm số y = f(x;m) = ax^3 + bx^2 + cx + d, tìm tham số m để đồ thị hàm số có điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn điều kiện K cho trước
Dạng 3: Bài toán liên quan phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của hàm số bậc 3: y = ax^3 + bx^2 + cx + d
Dạng 4: Tìm m để hàm số trùng phương y = ax^4 + bx^2 + c có cực trị thỏa mãn yêu cầu

Khảo sát hàm số


Tương giao giữa hai đồ thị


Dạng 1: Tương giao giữa đồ thị hàm số y = f(x) và đường thẳng y = g(m). Bài toán biện luận số nghiệm của phương trình f(x) = g(m)
Dạng 2: Tương giao giữa hàm số bậc 3 y = ax^3 + bx^2 + cx + d và đường thẳng y = a’x + b’
Dạng 3: Tương giao giữa hàm số bậc 4 trùng phương y = ax^4 + bx^2 + c và đường thẳng y = k
Dạng 4: Tương giao giữa hàm số phân thức y = (ax + b)/(cx + d) và đường thẳng y = a’x + b’
Dạng 5: Tương giao giữa hai đồ thị hàm số bất kì y = f(x, m), y = g(x, m)

Tiếp xúc – tiếp tuyến

Trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm khảo sát, vẽ đồ thị hàm số
4.33 (86.67%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT