Trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số (không chứa tham số)

0
Tải
240

Tài liệu tổng hợp các bài tập trắc nghiệm sự tương giao của hai đồ thị có đáp án (Tìm xem hai đồ thị chúng cắt nhau tại bao nhiêu điểm và tính chất các điểm có thỏa mãn điều kiện gì).

Để tìm sự tương giao của hai đồ thị hàm số chúng ta lập phương trình hoành độ giao điểm, sau đó phân tích chúng về dạng có chứa hàm số bậc 2. Kết hợp với điều kiện bài toán cho thêm để tìm giao điểm.
Đường cong y = x^4 – 12x^2 cắt parabol y = x^2 – 36 tại bốn điểm phân biệt A, B, C, D có hoành độ tăng dần. Với O là gốc tọa độ, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Điểm A nằm phía ngoài đường tròn tâm O, bán kính R = √799
B. Điểm B nằm phía tròn đường tròn tâm O, bán kính R = √1001
C. Điểm C nằm phía trong đường tròn tâm B, bán kính R = 3,5
D. Điểm D nằm phía trong đường tròn tâm A, bán kính R = 7

Đồ thị hàm số y = x^4 – 6x^2 cắt parabol y = x^2 – 6 tại bốn điểm phân biệt. Giả sử A, B là hai giao điểm gần nhau nhất. Mệnh đề nào sau đấy đúng?
A. AB > 2
B. A và B đối xứng nhau qua trục tung
C. 0 < AB < 1
D. A và B đối xứng nhau qua trục hoành

151-CÂU-TƯƠNG-GIAO-ĐỒ-THỊ-TỔNG-HỢP-KHÔNG-THAM-SỐ.doc.pdf
Trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số (không chứa tham số)
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT