15 câu thể tích khối đa diện lớp 12 có đáp án

0
Tải
1520

15 câu bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện lớp 12 có đáp án liên quan đến khối chóp, lăng trụ
Câu 3: Hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3. SB tạo với đáy một góc 300. Thể tích V của khối chóp S.ABCD là

A. 3. can3  B.6.can3   C. 9.can3  D. 12.can3

Xem Online tài liệu khối đa diện

Để có thể xem nhiều dạng bài tập hơn, mời bạn truy cập bài viết

  1. 85 bài tập trắc nghiệm thể tích hình chóp lớp 12 có đáp án
  2. 23 câu trắc nghiệm Toán thể tích khối đa diện có đáp án
  3. 75 câu trắc nghiệm Toán hình học khối đa diện có đáp án
15 câu thể tích khối đa diện lớp 12 có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT