75 câu trắc nghiệm Toán hình học khối đa diện có đáp án

0
Tải
6470

75 câu trắc nghiệm Toán hình học khối đa diện của trường THPT Bình Phục Nhứt – Tiền Giang gồm 7 trang có đáp án nằm ở trang cuối tài liệu.

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hình lập phương là đa điện lồi

B. Tứ diện là đa diện lồi
C. Hình hộp là đa diện lồi
D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi

Câu 9: Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều?

A. Thập nhị diện đều       B. Nhị thập diện đều       C. Bát diện đều     D. Tứ diện đều 

Câu 10: Kim Tự Tháp ở Ai Cập có hình dáng của khối đa diện nào sau đây

A. Khối chóp tam giác đều      B. Khối chóp tứ giác    C. Khối chóp tam giác   D. Khối chóp tứ giác đều          

Câu 14: Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là :       

A . 20        B. 12          C. 18          D.30

Xem trực tuyến

75 câu trắc nghiệm Toán hình học khối đa diện có đáp án
75 câu trắc nghiệm Toán hình học khối đa diện có đáp án
75 câu trắc nghiệm Toán hình học khối đa diện có đáp án
3.67 (73.33%) 9 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT