200 bài tập trắc nghiệm Khối Tròn Xoay hình không gian 12

0
Tải
1288

200 bài tập trắc nghiệm Khối Tròn Xoay hình không gian lớp 12 có đáp án bao gồm cả các câu hỏi lý thuyết

Câu 2. Cho các hình đa diện gồm hình chóp tam giác, hình chóp ngũ giác đều, hình chóp tứ giác và hình hộp chữ nhật, hình đa diện nào không nội tiếp được trong mặt cầu ?

A. Hình chóp tam giác
B. Hình chóp ngũ giác đều
C. Hình chóp tứ giác
D. Hình hộp chữ nhật

Câu 3. Hình vuông cạnh a quay xung quanh đường trung bình của nó tạo nên hình nào sau đây

A. Hình trụ
B. Hình lăng trụ
C. Hình hợp bởi hai hình nón.
D. Hình nón

Câu 8. Tính diện tích mặt cầu có bán kính bằng 3?

A. 36π  B. 9π  C. 12π  D. 3π
200 bài tập trắc nghiệm Khối Tròn Xoay hình không gian 12
Đáp án 200 bài tập trắc nghiệm Khối Tròn Xoay hình không gian 12

Câu 29. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp
B. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp
C. Bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.
D. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp

Câu 47. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng bao nhiêu?
A. Hai lần tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó
B. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó
C. Tích của chu vi đáy với độ dài đường sinh của nó
D. Một nửa tích của chu vi đáy với độ dài đường cao của nó

Xem trực tuyến và tải về 200 bài tập trắc nghiệm Khối Tròn Xoay

Tài liệu cùng chủ đề có thể bạn quan tâm

25 câu MŨ – LOGARIT – KHỐI TRÒN XOAY môn Toán lớp 12 có đáp án

200 bài tập trắc nghiệm Khối Tròn Xoay hình không gian 12
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT