100 bài tập hàm số mũ, logarit có đáp án

0
Tải
3851

Tài liệu chuyên đề hàm số mũ và hàm số logarit thuộc Chương 2 môn Toán giải tích lớp 12 bao gồm 100 bài tập trắc nghiệm có đáp án chia làm 6 phần

  1. Tập xác định của hàm số mũ, logarit

  2. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit

  3. GTLN – GTNN của hàm số mũ, logarit

  4. Đồ thị hàm số mũ, logarit

  5. Tính giá trị của biểu thức mũ và logarit

  6. Bài toán thực tế liên quan đến hàm số mũ và hàm số logarit

100 bài tập hàm số mũ, hàm số Logarit có đáp án
100 bài tập hàm số mũ, hàm số Logarit có đáp án

Câu 99. Một người gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau 5 năm mới rút lãi thì người đó thu được số tiền lãi là

A. 70, 128 triệu đồng.      B. 50, 7triệu đồng.
C. 20, 128triệu đồng.      D. 3, 5 triệu đồng.

Giới thiệu thêm tới bạn : 100 câu bất phương trình Mũ có đáp án giải tích lớp 12

Câu 100. Một người gửi 9, 8 triệu đồng với lãi suất 8, 4%/năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau bao nhiêu năm người đó thu được tổng số tiền 20
triệu đồng. (Biết rằng lãi suất không thay đổi)

A. 7 năm.    B. 8 năm.     C. 9 năm.   D. 10 năm.

100 bài tập hàm số mũ, logarit có đáp án
4.5 (90%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT