100 câu trắc nghiệm 6 dạng Toán hàm số Mũ, Logarit

0
Tải
6777

6 dạng toán về hàm số mũ, Logarit chương 2 – giải tích lớp 12 được giới thiệu trong 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bao gồm:

  1. Tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit
  2. Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit
  3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mũ và hàm số logarit
  4. Đồ thị hàm số mũ và hàm số logarit
  5. Tính giá trị của biểu thức mũ và logarit
  6. Một số bài toán thực tế liên quan đến hàm số mũ và hàm số logarit

Logarit là chủ đề chắc chắn sẽ có trong đề thi thpt quốc gia môn Toán vì đây cũng là kiến thức quang trọng nằm trong chương trình lớp 12. Bởi vậy, các đề thi thử môn toán năm 2019 cũng như các năm trước đó và sau này luôn đề cập tới.

100 câu trắc nghiệm 6 dạng Toán hàm số Mũ, Logarit
3.67 (73.33%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT