Bài giảng logarit – Lý thuyết và bài tập

0
Tải
2468

Bài giảng hàm số logarit trình bày lý thuyết, tổng hợp các dạng bài tập 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao – thấp có đáp án giải chi tiết về hàm số logarit, phương trình, bất PT, HPT logarit

1. Lý thuyết về logarit:

Trình bày định nghĩa, tính chất, các quy tắc tính lôgarit (lôrgarit của một tích, lôgarit của một thương, lôgarit của một lũy thừa, lôgarit thập phân – lôgarit tự nhiên) và bảng tóm tắt công thức mũ và lôgarit cần nhớ.

2. Bài tập logarit:

a. Mức độ nhận biết và thông hiểu
+ Dạng 1. Sử dụng công thức lôgarit.
+ Dạng 2. Rút gọn hoặc tính giá trị của biểu thức lôgarit.
+ Dạng 3. Biểu diễn biểu thức lôgarit theo biểu thức cho trước.
b. Mức độ vận dụng
3. Phiếu bài tập rèn luyện: Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm logarit có đáp án và lời giải chi tiết trong các đề thi thử Toán năm 2017 và 2018.

Bản sao của BAI GIANG LOGARIT - BUOI 3.pdf
Bài giảng logarit – Lý thuyết và bài tập
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT