Trắc nghiệm các dạng toán lũy thừa, Mũ, Logarit giải chi tiết

0
Tải
828

Các dạng toán chuyên đề hàm số lũy thừa, mũ và logarit môn Toán chương 2 – Giải tích 12 bao gồm

  1. Bài tập tính đạo hàm của hàm số lũy thừa – mũ – logarit (117 bài toán)
  2. Các bài toán liên quan đến tính đơn điệu – cực trị – tiệm cận hàm số lũy thừa – mũ – logarit (42 bài toán)
  3. Các bài toán liên quan đến tập xác định của hàm số lũy thừa – mũ – logarit (95 bài toán)
  4. Các bài toán liên quan đến công thức biến đổi lũy thừa – mũ – logarit (157 bài toán)
  5. Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số lũy thừa – mũ – logarit (43 bài toán)
  6. Các bài toán liên quan đến phương trình mũ – logarit (150 bài toán)
  7. Các bài toán liên quan đến bất phương trình mũ – logarit (114 bài toán)
  8. Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình mũ – logarit chứa tham số (43 bài toán)
  9. Các bài toán liên quan đến tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất, tính tổng của biểu thức (19 bài toán)
  10. Các bài toán thực tế liên quan đến hàm lũy thừa – mũ – logarit (44 bài toán)
Trắc nghiệm các dạng toán lũy thừa, Mũ, Logarit giải chi tiết
3.5 (70%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT